Videos Bài giảng lý thuyết

EEA - Electricity Electronics Automation

 1. Nhập môn ngành Kỹ thuật điện – điện tử – Tự động hóa
 2. Kỹ thuật điện (Mạch điện)
 3. Đo lường điện – điện tử
 1. Điện căn bản
 2. Khí cụ điện – Khí cụ điện tử
 3. Máy điện
 4. Truyền động điện – điện tử
 5. Trang bị điện – điện tử
 6. Sửa chữa điện gia dụng
 7. Kỹ thuật an toàn điện
 1. Linh kiện điện tử
 2. Cảm biến – Đo lường và điều khiển
 3. Mạch tương tự
 4. Kỹ thuật xung
 5. Kỹ thuật số
 6. Mạch điện tử (Tập 1)
 7. Mạch điện tử (Tập 2)
 1. Lập trình với PLC Logo-Easy- S7 200
 2. Lập trình với PLC Zen – CPM1A
 3. Lập trình với PLC S7 1500
 4. Điện tử công suất Điều khiển động cơ
 5. Lập trình với Inverter Omron – Cutes
 1. Lý thuyết tín hiệu
 2. Kỹ thuật khuếch âm
 3. Điện tử ứng dụng
 4. Kỹ thuật Audio – Video
 5. Điện tử công nghiệp